Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw

Onderzoeksinstelling voor witloof en innovatieve teelten.
Het praktijkcentrum is gevestigd in Herent en heeft als doelen:
witloofteler teelttechnisch ondersteunen, adviseren telers bij energiebesparende maatregelen en alternatieve energie, kennisbevordering en voorlichting.

Kalender

Praktijkpunt landbouw
Witloofonderzoek
Landbouwers

Wanneer

tot

 Waar

Webinar via Teams

Ben je witloofteler? Schrijf je ten laatste 29 november in voor dit webinar.

Een vraag voor het Praktijkpunt Landbouw?

praktijkpuntlandbouw [at] vlaamsbrabant.be