Agrobiodiversiteit

Al het leven op en rond het veld: de gewassen, het leven in de bodem, de insecten en weidevogels, de bloemen aan de rand.

Snel naar

Belang van agrobiodiversiteit

Biodiversiteit van al het leven op het veld, in de bodem en in de lucht is zeer nuttig voor het landbouwlandschap. De natuurlijke soorten leveren (direct of indirect) positieve diensten aan de productiefunctie van landbouw. Een voorbeeld hiervan is de beheersing van een schadelijke plaag door zijn natuurlijke vijanden. Zo een dienst heet een ecosysteemdienst, en het geheel van alle ecosysteemdiensten samen noemen we Functionele Agrobiodiversiteit. Vanuit de proefcentra stimuleren we de landbouwers om actief te werken aan het verhogen van deze Functionele Agrobiodiversiteit.

Meer natuur voor pittig fruit

Aanleg en beheer akkerranden

n de provinciale proefcentra doen we onderzoek naar de samenstelling, de aanleg en het beheer van akkerranden. Hierbij gaan we uit van de vragen die leven bij landbouwers: welke samenstelling gebruik ik, wat met onkruiddruk, waar leg ik de strook aan, welk maaibeheer, ... De antwoorden uit het eerste onderzoeksjaar werden verzameld in het rapport: "Akkerranden een bundeling van ervaringen en literatuur".

Agrobiodiversiteit in het Dijleland

Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw, Regionaal Landschap Dijleland en de Nationale Proeftuin voor Witloof sloegen de handen in elkaar voor een draagvlakverbredingsproject met als thema ‘agrobiodiversiteit’. Samen met de witlooftelers demonstreerden we wat agrobiodiversiteitsmaatregelen kunnen betekenen voor de bedrijfsvoering. Agrobiodiversiteitsmaatregelen werden opgehangen aan de specifieke teelt van witloof, bijvoorbeeld plagen als witloofmineervliegen en duiven of de bestuiving van witloofzaadwortels.

Nog een vraag over agrobiodiversiteit?

praktijkpuntlandbouw [at] vlaamsbrabant.be